ROMANA  |  ENGLISH

TICKETING
Starting September, 2013 all tickets are issued electronically travel on all trains operated by Interregional Calatori SRL. The price is the same with that from SNTFC CFR Calatori SA and can be purchased from railway stations or in trains.

According HR Nr. 42 / 2017 published in the oficial monitor in 01 februarie 2017:

Art. 3. - (1) Studenții români/străini înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență - licență, master, doctorat - În instituțiile de învățământ superior acreditate din România beneficiază de gratuitate la transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, în tot cursul anului calendaristic, indiferent de distanță sau rutele călătorilor. Atat legitimații de călătorie gratuite pentru călătoria la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, cat si abonamente lunare gratuite pentru studenți cu număr nelimitat de călătorii pe distanțe până la 300 KM, clasa 2.

La verificarea legalităţii călătoriei în tren, studenţii vor prezenta legitimaţia de călătorie reducere/gratuit pentru reducere/gratuitate la transport vizată pentru anul universitar în curs sau adeverinţa de student şi un act de identitate, respectiv carte de identitate sau paşaport; elevii din învăţământul primar şi gimnazial vor prezenta numai legitimaţia de călătorie şi carnetul de elev (carnetul de elev va avea înscris pe prima filă codul numeric personal al elevului cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 privind operatorii de date cu caracter personal, respectiv în baza adeverinţei doveditoare pentru elevii claselor pregătitoare şi a certificatului de naştere în copie).

For group acquisitions, Interregional Calatori offers a percentage discount.
Read more...

For people with reduced mobility Interregional Calatori offers special services.
Read more...

The tariffs in force today are:

KM Areas Full price tickets Cls2 Discount Tickets 50% Cls2 Full price tickets Cls1 Discount Tickets 50% Cls1
Regio / InterRegio Regio / InterRegio Regio / InterRegio Regio / InterRegio
Ron of whitch VAT Ron of whitch VAT Ron of whitch VAT Ron of whitch VAT
1…10 3.40 0.54 1.70 0.27 3.90 0.62 1.95 0.31
11…20 3.90 0.62 1.95 0.31 5.30 0.85 2.65 0.42
21…30 4.40 0.70 2.20 0.35 7.70 1.23 3.85 0.61
31…40 5.30 0.85 2.65 0.42 9.20 1.47 4.60 0.73
41…50 6.80 1.09 3.40 0.54 12.00 1.92 6.00 0.96
51…60 7.20 1.15 3.60 0.57 12.50 2.00 6.25 1.00
61…70 9.20 1.47 4.60 0.73 14.90 2.38 7.45 1.19
71…80 10.60 1.69 5.30 0.85 16.80 2.68 8.40 1.34
81…90 12.00 1.92 6.00 0.96 18.80 3.00 9.40 1.50
91…100 13.00 2.08 6.50 1.04 21.20 3.38 10.60 1.69
101…120 15.40 2.46 7.70 1.23 25.00 3.99 12.50 2.00
121…140 18.30 2.92 9.15 1.46 29.30 4.68 14.65 2.34
141…160 20.70 3.31 10.35 1.65 32.70 5.22 16.35 2.61
161…180 24.00 3.83 12.00 1.92 37.50 5.99 18.75 2.99
181…200 25.50 4.07 12.75 2.04 41.30 6.59 20.65 3.30
201…250 29.30 4.68 14.65 2.34 47.50 7.58 23.75 3.79
251…300 34.60 5.52 17.30 2.76 55.20 8.81 27.60 4.41
301…350 40.30 6.43 20.15 3.22 62.90 10.04 31.45 5.02
351…400 45.60 7.28 22.80 3.64 73.00 11.66 36.50 5.83
401…500 55.20 8.81 27.60 4.41 88.30 14.10 44.15 7.05
501…600 66.80 10.67 33.40 5.33 107.50 17.16 53.75 8.58
601…700 78.40 12.52 39.20 6.26 126.70 20.23 63.35 10.11
701…800 90.00 14.37 45.00 7.18 145.90 23.29 72.95 11.65
801…900 101.60 16.22 50.80 8.11 165.10 26.36 82.55 13.18
901…1000 113.20 18.07 56.60 9.04 184.30 29.43 92.15 14.71

SEASON TICKETS
Interregional Calatori SRL offers you the possibility to travel in good conditions and at a competitive tariff by purchasing season tickets.
The tariffs for the season tickets available from 01 January 2017 are:

KM Areas Full price season tickets Season tickets with 50% discount Season tickets 15 days
Ron of which VAT Ron of which VAT Ron of which VAT
1…10 71.40 11.40 35.70 5.70 56.10 8.96
11…20 81.90 13.08 40.95 6.54 64.40 10.28
21…30 92.40 14.75 46.20 7.38 72.60 11.59
31…40 111.30 17.77 55.65 8.89 87.50 13.97
41…50 142.80 22.80 71.40 11.40 112.20 17.91
51…60 151.20 24.14 75.60 12.07 118.80 18.97
61…70 193.20 30.85 96.60 15.42 151.80 24.24
71…80 222.60 35.54 111.30 17.77 174.90 27.93
81…90 252.00 40.24 126.00 20.12 198.00 31.61
91…100 273.00 43.59 136.50 21.79 214.50 34.25
101…120 323.40 51.64 161.70 25.82 254.10 40.57
121…140 384.30 61.36 192.15 30.68 302.00 48.22
141…160 434.70 69.41 217.35 34.70 341.60 54.54
161…180 504.00 80.47 252.00 40.24 396.00 63.23
181…200 535.50 85.50 267.75 42.75 420.80 67.19


Interregional Calatori SRL comes to meet the requirements of the companies that want to totally or partially subsidize the cost of the travel for their own employees. Based on a contract between the company and our firm, they will have reasonable payment conditions and season tickets will be unitary issued.

Luggage over 30kg

KM Areas Lei / kg
1……100 0.70
101…200 1.40
201…300 1.50
301…400 1.80
401…2000 1.90

LUGGAGE
Bulky luggage will be paid, the luggage will be transport in the special arranged place at the end of the motorail.

Bulky luggage

KM Areas Lei / kg
1……100 1.40
101…200 2.70
201…300 2.90
301…400 3.50
401…2000 3.90

Bicycles
For transporting bicycles, following charges will apply:

Km zone Price VAT
1…100 3.00 0.58
101…200 5.00 0.96

Fines
For fines, the following rates are charged:

Fine type Rate
Dirt 483.90
Smoking 24.20
Alarm signal 483.90

Pets
Dogs, cats and small animals worn on the arms as well as small birds in cages can be transported without payment.
The transport of the accompanying dogs is only allowed for those held in leash on the floor of the 2nd class wagon, if no traveler protests. The traveler must present the dog's health book. The dog owner is required to maintain cleanliness throughout the journey with hygiene materials.
For the transport of a dog, 50% of the Regio class 2 train fee for an adult is charged on the case of the owner of the dog irrespective of the rank of the train.
In case of high objection from passengers, train staff will guide the owner of the dog with the dog in other compartments or at the end of the corridor, and in duly justified cases may ban the journey with these animals.

FACILITIES (FOR PASSENGERS)
The facilities for passengers given for all the trains owned by Interregional Calatori are:


Nr. crt Type of passenger Facility Bill
1. Secretariatul de stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 12 calatorii gratuite dus-intors, clasa I, tren orice rang, cu insotitor sau membrii de familie fara titular, pe baza cuponului de reducere Legea nr. 341/2004 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
2. Asociatia Fostilor Detinuti Politici din România 12 calatorii simple, gratuite, clasa I, tren de orice rang, pe baza cuponului cu reducere pentru transport, cu mai multi insotitori sau membrii de familie. Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare
3. Persecutatii pe motive etnice 6 calatorii dus-intors, gratuite, clasa I, tren de orice rang, pe baza cuponului cu reducere pentru transport cu un singur insotitor sau un membru de familie Legea nr. 189/200, completata cu Legea nr. 367/2001
4. Veteranii de razboi si urmasii acestora 12 calatorii simple sau 6 calatorii dus-intors gratuite clasa I sau a II-a, tren orice rang cu mai multi insotitori, sau fara titular sotul/sotia sau alta persoana care ii reprezinta interesele titularului, cu procura autentificata, pe baza cuponului de reducere Legea nr. 44/1994 cu modificarile ulterioare
5. Secretariatul de stat pentru persoanele cu handicap 6 calatorii dus-intors, clasa a II-a, tren Regio, cu un singur insotitor si asistentul personal care poate circula singur, pe baza cuponului de reducere Legea nr. 448/2006
6. Elevi si studenti 50% reducere, tarif tren Regio, clasa a II-a, abonamente lunare cu numar nelimitat de calatorii pentru elevi / studenti (se legitimeaza cu carnet de elev/student vizat pentru anul scolar in curs – cu fotografia titularului) Legea invatamântului nr. 84/1995, republicata cu modificarile ulterioare, HG 309/1996 completata cu HG 1367/2003 si HG 1468/2005
7. Pensionari 6 calatorii simple 50% reducere, tarif tren Regio, clasa a II-a, pe baza cuponului cu reducere pentru transport, cu sotul sau sotia, respectiv pot circula fara titular Legea nr. 147/2000. modificata cu Legea nr. 30/2004 completata cu OUG nr. 71/2004
8. Locuitorii Muntilor Apuseni titulari ai "Carnetului de Mot" 50% reducere la tarifului legitimatiilor de calatorie clasa a II-a, la toate categoriile de trenuri de calatori, pe baza Carnetului de Mot Legea nr. 33/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
9. Senatori si Deputati 100% reducere, clasa I-a tren orice rang, pe baza cuponului de reducere Legea nr. 4/1990
10. Academicieni 100% reducere, clasa I-a, tren orice rang, pe baza cuponului de reducere Legea nr.752/2001

logo-ul via terra

TRANSPORT OF GOODS

Railway transport of goods. Infrastructure manager.

logo citeste Read more
logo-ul Interregional Calatori transport public feroviar de calatori

TRAINS TIMETABLE

Official trains timetables.

logo citeste Read more

VIA TERRA GROUP © 2018 | Private policy